Nieuwsoverzicht

Afvalstoffenheffing, Recycle-tarief

Ondergrondse-containers-Hen-L.jpg

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het is een bedrag dat ieder huishouden moet betalen voor het ophalen en het verwerken van huisvuil.

De gemeente Zwijndrecht start op 1 januari 2023 met het recycle-tarief. Dat houdt in dat u minder afvalstoffenheffing betaalt als u uw afval goed scheidt.

Bij het recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen; een vast en een variabel deel. De hoogte van het variabele tarief hangt af van het aantal keer dat u de ondergrondse container voor restafval gebruikt of de restafvalbak laat legen.

De gemeente heeft voor het recycle-tarief gekozen om te zorgen dat meer mensen hun afval gaan scheiden. Het verwerken van restafval wordt namelijk steeds duurder. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor afvalstoffenheffing fors omhoog; dat wil de gemeente voorkomen. Daarnaast is minder restafval beter voor het milieu. Afval van groente, fruit en tuin, etensresten, papier, plastic, blik en drinkpakken wordt gerecycled en nieuwe producten of verpakkingen van gemaakt.

In het begin van het jaar ontvangt u de rekening van de gemeentelijke belastingen. In 2023 betaalt u alleen het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Aan het einde van 2023 is bekend hoe vaak u de ondergrondse container heeft gebruikt voor het weggooien van een restafvalzak of de restafvalbak heeft laten legen. Begin 2024 wordt dit bedrag aan u doorberekend. 

Ook de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft ingestemd met de invoering van een recycletarief voor restafval. De Ambachter krijgt vanaf 1 januari 2024 invloed op de eigen afvalstoffenheffing.


Nieuwsoverzicht


Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!