In ontwikkeling

Regelmatig zijn wij bezig met verschillende projecten in de regio. Je hebt de mogelijkheid om een woning te kopen binnen een project dat is ontworpen door een ontwikkelaar. Benieuwd naar de lopende projecten? Lees snel verder!


Parq Waal

Project

Parq Waal betreft een direct aan de rivier de Waal gelegen plangebied van meer dan 2,5 ha waar maximaal 16 vrijstaande villa's kunnen worden gerealiseerd in een groene, parkachtige setting met veel waterpartijen. Parq Waal is kleinschalig, maar ruim opgezet en biedt waarschijnlijk een van de laatste mogelijkheden om aan de Waal in Barendrecht uw nieuwbouw villa te realiseren.

Alle villa's hebben vanaf hun eigen perceel via het water direct toegang tot de Waal. Zo stap je straks misschien wel vanaf je eigen steiger in jouw sloep om te kunnen genieten van een tochtje op de Waal.

De kavelgrootte varieert van circa 520 tot 1.475 m². Indien je dat wenst, is het ook mogelijk om kavels samen te voegen om zo jouw droomvilla aan het water te realiseren.

Verkaveling

Bijgaand tref je ter informatie de meest recente verkaveling met kavelnummers, voorlopige maatvoering en circa oppervlakten aan.

Aangezien er zich wekelijks nieuwe geïnteresseerden melden, dachten wij er goed aan te doen onderstaand een korte samenvatting te geven van de meest relevante informatie die in voorgaande nieuwsbrieven is verstrekt, zodat iedereen ongeacht het moment van aanmelding, over dezelfde informatie beschikt.

Globale planning

 • 4e kwartaal 2021: afronding engineering plangebied
 • 1e kwartaal/begin 2e kwartaal 2022: aanbesteding en selectie civiele aannemer voor het bouw- en woonrijp maken
 • 2e kwartaal 2022: start officiële verkoop/lancering website
 • 2e kwartaal 2022: toewijzing kavels
 • Eind 2e/begin 3e kwartaal 2022: notarieel transport kavels (uitgaande van een positieve uitspraak van de Raad van State)

Civiele aannemer

Om officieel in verkoop te kunnen, dient de engineering en de aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken te zijn afgerond. De uiteindelijk geselecteerde civiele aannemer sluit namelijk de aannemingsovereenkomst met de kopers voor het bouw- en woonrijp maken van de kavels. 

De eengineering heeft, vanwege de door onvoorziene omstandigheden extra benodigde afstemming met diverse partijen waaronder met name Stedin, veel langer geduurd dan gepland, doch zal naar verwachting eind dit jaar zijn afgerond.

Nadat de engineering is afgerond, zal de aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken plaatsvinden. De verwachting is dat wij uiterlijk begin 2e kwartaal 2022 een civiele aannemer kunnen selecteren voor bovengenoemde werkzaamheden.

Stedin

Op de locatie bevindt zich een inpandige trafo die o.a. een deel van de directe omgeving van stroom voorziet. 

Deze trafo moet worden verwijderd en op een andere locatie in het toekomstige openbaar gebied wordt een nieuwe trafo gerealiseerd. Daarnaast ligt er in het plangebied een regionale gasleiding die vernieuwd en verlegd dient te worden naar een daarvoor beschikbaar tracé in het toekomstig openbaar gebied binnen het plan. Momenteel onderzoeken onze adviseurs samen met Stedin wat de beste opties zijn en wat daarbij de meest efficiënte routing/werkvolgorde is, in combinatie met alle overige uit te voeren werkzaamheden. In onderstaande planning zijn wij ervan uitgegaan dat Stedin zich coöperatief zal opstellen ten aanzien de benodigde aanpassingen.

Raad van State

Zoals eerder gemeld, hebben degene die een zienswijze hebben ingediend ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan beroep ingesteld bij de Raad van State aangezien zij het niet eens zijn met het gemeenteraadsbesluit om het bestemmingsplan vast te stellen. De gemeente Barendrecht heeft inmiddels haar verweeringschrift ingediend echter tot op heden hebben wij nog steeds geen zittingsdatum vernomen waarop het beroep bij de Raad van State zal worden behandeld. Desalniettemin gaan wij verder met het uitwerken van de verkoopdocumenten en verwachten wij, aangezien er bij het aangetekende beroep geen nieuwe feiten zijn aangevoerd, nog steeds een positieve uitspraak van de Raad van State. 

Zoals eerder aangekondigd, is het wat ons betreft nog steeds een serieuze optie om in het geval de behandeling bij de Raad van State nog steeds niet heeft plaatsgevonden zodra alle verkoopdocumenten gereed zijn, de kavels te verkopen verkopen onder de opschortende voorwaarde van vaststelling van het onherroepelijke bestemmingsplan. Het voordeel daarvan is dat je, indien je een kavel hebt toegewezen gekregen, alvast een oriënterende gesprekken kunt hebben met bijvoorbeeld een architect, aannemer(s) etc. Op die manier gaat zo min mogelijk tijd verloren.

Indicatieve verkoopprijzen

Ondanks het feit dat wij nog niet alle kosten inzichtelijk hebben, dachten wij er goed aan te doen jou alvast de indicatieve vrij op naam prijzen per m² bouwrijpe grond te geven. 

 • kavelnummers 1 t/m 4: € 700,-- tot € 800,-- per m² v.o.n.
 • kavelnummers 5 t/m 8: € 800,-- tot € 900,-- per m² v.o.n.
 • kavelnummers 9 t/m 16: € 900,-- tot € 1.000,-- per m² v.o.n.

De definitieve kavelprijzen zullen voor start verkoop per kavel afzonderlijk worden vastgesteld.

Middels deze link kun je de volgende documenten downloaden:

 • Beeldkwaliteitsplan
 • Toelichtiging bestemmingsplan
 • Regels bestemmingsplan
 • Verbeelding bestemmingsplan

Bouwvolume

Velen van jullie hebben ons de vraag gesteld of jouw droomvilla wel op de kavel past.Onderstaand gaan wij daarom even kort in op deze vraag.

In het document 'Regels bestemmingsplan' op pagina 16 t/m 34 staat onder artikel 6.2.1 lid G omschreven wat de inhoud (m³'s) van de villa's (hoofdgebouw) mag zijn in relatie tot de grootte van het bouwperceel. Daarnaast kun u uiteraard nog bijbehoordende bijwwerken, kelders, botenhuizen etc. realiseren. Er is dus meer mogelijk dan je wellicht denkt. Wij zullen je op een later moment een aantal voorbeelden laten zien die aangeven wat de mogelijkheden zijn. 

Tip financiering

Het is raadzaam om u alvast te verdiepen in jouw financieringsmogelijkheden. Een overeenkomst ondbinden op grond van het niet verkrijgen van een financiering is voor niemand prettig. Het is daarom van belang dat je onderzoekt wat je kunt lenen op basis van jouw inkomen en (eventueel) jouw eigen vermogen. Uiteraard staat het jou volomen vrij zelf te besluiten waar je jouw financiële mogelijkheden in kaart laat brengen, danwel waar je jouw financiering afsluit. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze collega's van Huis & Hypotheek te weten Erik-Jan en Rob Bosselaar, te bereiken op hendrikidoambacht@huis-hypotheek.nl of via 078-2200002.

Inmiddels heeft de eerste bank al aangegeven dat het geen enkel probleem is om een vrije kavel te financieren zonder dat je in het bezicht bent van een omgevingsvergunning.

Collegiale verkoop Ooms makelaars

De geselecteerde makelaars, te weten Ooms Makelaars Barendrecht en Van Spronsen Makelaars, zijn inmiddels uitgebreid over het project geïnformeerd en zullen vanaf heden jouw eerste aanspreekpunt zijn voor vragen over het project. 

 


Wonen in de natuur

Duurzame polderwoningen:

Stel je eens voor, je wordt wakker en hoort de wind en vogels die fluiten. Je kijkt uit het raam en ziet een polderlandschap met notenbomen en daarnaast een bos. Zoveel rust en ruimte, en dat zo dichtbij de randstad! Ook wonen wordt mogelijk bij Natuurgoed Ziedewij.

De komende twee jaar creëren we een natuur- en belevingsgebied. Deze plattegrond op de project website geeft een beeld hoe het natuurgoed er in 2022 uit komt te zien.

We zijn begonnen met het ontwerp van zes "duurzame woningen": zes polderwoningen. Deze woningen komen aan de rand van het natuurgoed Ziedewij verscholen achter de Noldijk. De polderwoningen worden thans nog verder ontwikkeld en hebben allen vrij uitzicht op de gemeenschappelijke bostuin. Daarnaast worden alle woningen nog voorzien van een dubbele garagebox en krijgt deze kleinschalige natuurwijk een hoofdingang welke is voorzien van een afsluitbare toegangspoort.

Prijsindicatie vanaf € 900.000,- v.o.n.

Bovenaanzicht polderwoningen

Wij hopen in het 1e kwartaal van 2022 te starten met de verkoop. U kunt zich nu alvast inschrijven via de onderstaande site.

https://www.natuurgoedziedewij.nl/

 


De Vier Dorpjes

 

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!