In ontwikkeling

Regelmatig zijn wij bezig met verschillende projecten in de regio. Je hebt de mogelijkheid om een woning te kopen binnen een project dat is ontworpen door een ontwikkelaar. Benieuwd naar de lopende projecten? Lees snel verder!


Parq Waal

Project

Parq Waal betreft een direct aan de rivier de Waal gelegen plangebied van meer dan 2,5 ha waar maximaal 16 vrijstaande villa's kunnen worden gerealiseerd in een groene, parkachtige setting met veel waterpartijen. Parq Waal is kleinschalig, maar ruim opgezet en biedt waarschijnlijk een van de laatste mogelijkheden om aan de Waal in Barendrecht uw nieuwbouw villa te realiseren.

Alle villa's hebben vanaf hun eigen perceel via het water direct toegang tot de Waal. Zo stap je straks misschien wel vanaf je eigen steiger in jouw sloep om te kunnen genieten van een tochtje op de Waal.

De kavelgrootte varieert van circa 520 tot 1.475 m². Indien je dat wenst, is het ook mogelijk om kavels samen te voegen om zo jouw droomvilla aan het water te realiseren.

Verkaveling

Bijgaand tref je ter informatie de meest recente verkaveling met kavelnummers, voorlopige maatvoering en circa oppervlakten aan.

Aangezien er zich wekelijks nieuwe geïnteresseerden melden, dachten wij er goed aan te doen onderstaand een korte samenvatting te geven van de meest relevante informatie die in voorgaande nieuwsbrieven is verstrekt, zodat iedereen ongeacht het moment van aanmelding, over dezelfde informatie beschikt.

Globale planning 

 • 1e/ beging 2e kwartaal 2023: start verkoop (4 weken voorafgaand aan dit moment informeren wij u over de exacte datum);
 • sluiting inschrijvingstermijn: 3 weken na officiële start verkoop;
 • circa 4 weken na start verkoop: toewijzing kavels;
 • circa 5 tot 6 weken na start verkoop: ondertekening overeenkomsten;
 • circa 3 maanden na start verkoop of zoveel eerder als mogelijk mits aan alle opschortende voorwaarden is voldaan: notarieel transport kavels;
 • start sloop/bouwrijp maken: zodra de civiele aannemer zijn voorbereidingen, die worden opgestart direct nadat aan de kopers is gemeld dat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan, in voldoende mate heeft afgerond.

 

Civiele aannemer

Zoals al eerder aangekondigd, dient o.a. de engineering en de aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken te zijn afgerond voordat de verkoop van de kavels van start gaat.

De uiteindelijk geselecteerde civiele aannemer sluit namelijk met u als koper van de grond de aannemingsovereenkomst voor het bouw- en woonrijp maken van uw kavel(s). Wij zijn zelf opdrachtgever voor het gehele openbare gebied, dus inclusief de aanleg van de groenvoorzieningen, de bestratingen, de bruggen etc.

 

Stedin

Op de locatie bevindt zich een inpandige trafo die o.a. een deel van de directe omgeving van stroom voorziet. 

Deze trafo moet worden verwijderd en op een andere locatie in het toekomstige openbaar gebied wordt een nieuwe trafo gerealiseerd. Daarnaast ligt er in het plangebied een regionale gasleiding die vernieuwd en verlegd dient te worden naar een daarvoor beschikbaar tracé in het toekomstig openbaar gebied binnen het plan. Momenteel onderzoeken onze adviseurs samen met Stedin wat de beste opties zijn en wat daarbij de meest efficiënte routing/werkvolgorde is, in combinatie met alle overige uit te voeren werkzaamheden. In onderstaande planning zijn wij ervan uitgegaan dat Stedin zich coöperatief zal opstellen ten aanzien de benodigde aanpassingen.

Raad van State

Zoals eerder gemeld, hebben degene die een zienswijze hebben ingediend ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan beroep ingesteld bij de Raad van State aangezien zij het niet eens zijn met het gemeenteraadsbesluit om het bestemmingsplan vast te stellen. De gemeente Barendrecht heeft inmiddels haar verweeringschrift ingediend echter tot op heden hebben wij nog steeds geen zittingsdatum vernomen waarop het beroep bij de Raad van State zal worden behandeld. Desalniettemin gaan wij verder met het uitwerken van de verkoopdocumenten en verwachten wij, aangezien er bij het aangetekende beroep geen nieuwe feiten zijn aangevoerd, nog steeds een positieve uitspraak van de Raad van State. 

Zoals eerder aangekondigd, is het wat ons betreft nog steeds een serieuze optie om in het geval de behandeling bij de Raad van State nog steeds niet heeft plaatsgevonden zodra alle verkoopdocumenten gereed zijn, de kavels te verkopen verkopen onder de opschortende voorwaarde van vaststelling van het onherroepelijke bestemmingsplan. Het voordeel daarvan is dat je, indien je een kavel hebt toegewezen gekregen, alvast een oriënterende gesprekken kunt hebben met bijvoorbeeld een architect, aannemer(s) etc. Op die manier gaat zo min mogelijk tijd verloren.

Indicatieve verkoopprijzen

Ondanks het feit dat wij nog niet alle kosten inzichtelijk hebben, dachten wij er goed aan te doen jou alvast de indicatieve vrij op naam prijzen per m² bouwrijpe grond te geven. 

 • kavelnummers 1 t/m 4: € 700,-- tot € 800,-- per m² v.o.n.
 • kavelnummers 5 t/m 8: € 800,-- tot € 900,-- per m² v.o.n.
 • kavelnummers 9 t/m 16: € 900,-- tot € 1.000,-- per m² v.o.n.

De definitieve kavelprijzen zullen voor start verkoop per kavel afzonderlijk worden vastgesteld.

Middels deze link kun je de volgende documenten downloaden:

 • Beeldkwaliteitsplan
 • Toelichtiging bestemmingsplan
 • Regels bestemmingsplan
 • Verbeelding bestemmingsplan

Bouwvolume

Velen van jullie hebben ons de vraag gesteld of jouw droomvilla wel op de kavel past.Onderstaand gaan wij daarom even kort in op deze vraag.

In het document 'Regels bestemmingsplan' op pagina 16 t/m 34 staat onder artikel 6.2.1 lid G omschreven wat de inhoud (m³'s) van de villa's (hoofdgebouw) mag zijn in relatie tot de grootte van het bouwperceel. Daarnaast kun u uiteraard nog bijbehoordende bijwwerken, kelders, botenhuizen etc. realiseren. Er is dus meer mogelijk dan je wellicht denkt. Wij zullen je op een later moment een aantal voorbeelden laten zien die aangeven wat de mogelijkheden zijn. 

Tip financiering

Het is raadzaam om u alvast te verdiepen in jouw financieringsmogelijkheden. Een overeenkomst ontbinden op grond van het niet verkrijgen van een financiering is voor niemand prettig. Het is daarom van belang dat je onderzoekt wat je kunt lenen op basis van jouw inkomen en (eventueel) jouw eigen vermogen. Uiteraard staat het jou volomen vrij zelf te besluiten waar je jouw financiële mogelijkheden in kaart laat brengen, danwel waar je jouw financiering afsluit. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze collega's van Huis & Hypotheek te weten Erik-Jan en Rob Bosselaar, te bereiken op hendrikidoambacht@huis-hypotheek.nl of via 078-2200002.

Inmiddels heeft de eerste bank al aangegeven dat het geen enkel probleem is om een vrije kavel te financieren zonder dat je in het bezicht bent van een omgevingsvergunning.

 

Collegiale verkoop Ooms makelaars

De geselecteerde makelaars, te weten Ooms Makelaars Barendrecht en Van Spronsen Makelaars, zijn inmiddels uitgebreid over het project geïnformeerd en zullen vanaf heden jouw eerste aanspreekpunt zijn voor vragen over het project. 

 


 

 

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!