In ontwikkeling

Regelmatig zijn wij bezig met verschillende projecten in de regio. U heeft de mogelijkheid om een woning te kopen binnen een project dat is ontworpen door een ontwikkelaar. Benieuwd naar de lopende projecten? Lees snel verder!

BOUQUET TE ZWIJNDRECHT

Onderstaand een kort bericht aansluitend op de informatie inzake Bouquet te Zwijndrecht

Ext 05.jpg

De planning ziet er nu als volgt uit:
- start verkoop medio 2e kwartaal 2019

 

NIEUWBOUWONTWIKKELINGEN IN RIJSOORD

 

Onderstaande nieuwsbrief is op 20 juli 2018 door Heilijgers verzonden. Klik hier voor de originele nieuwsbrief.

Het is inmiddels enige tijd geleden dat je van ons een update hebt gekregen over het project "De Oude Boomgaert" Er is helaas wat vertraging opgetreden in de planning. Dit heeft te maken met een studie die gehouden is naar de landschappelijke aansluiting ten zuiden van het plan. Ook heeft het wat langer geduurd om het college van Burgemeester & Wethouders te vormen, naar aanleiding van de verkiezingen in maart van dit jaar. Er zijn wel flink wat stappen gezet in de goede richting en daarvan willen wij je in deze nieuwsbrief op de hoogte brengen.

Verkaveling
Heilijgers, de gemeente en de provincie hebben nadere studie verricht om de ruimtelijke kwaliteiten op een nog hoger niveau te brengen. Dat is naar onze mening zeker gelukt! Aan de zuidkant is een informele bomensingel ontworpen met een slingerpad langs de watergang. Daarnaast komt er een extra voetpaadje langs de sloot aan de Rijksstraatweg. Hiermee wordt bereikt dat de woningen beter bereikbaar zijn en het is dan ook mogelijk om een rondje door de wijk te wandelen, hetgeen de leefbaarheid en de sociale cohesie ten goede komt.  Al met al zijn we heel enthousiast geworden over de aanpassingen, het wordt een plan met veel water en groen!Planning
Het ontwerpbestemmingsplan zal medio oktober ter inzage gelegd worden.
Zoals het er nu naar uitziet, is het bestemmingsplan dan in april 2019 onherroepelijk.

Wij willen dan ook in het voorjaar van 2019 starten met de verkoop van de woningen. Als de woningen goed verkopen, volgt spoedig daarna de sloop van de bestaande opstallen en kunnen we het terrein bouwrijp maken. Wij verwachten dan te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen eind 2019.

 Woningontwerpen
Na de bouwvakantie (van 26 juli t/m 17 augustus 2018 is Heilijgers gesloten) starten we met de woningontwerpen. Wij houden je dan op de hoogte van de vorderingen door regelmatig nieuwsbrieven te sturen met informatie over de verschillende woningtypes en plattegronden.

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!