In ontwikkeling

Regelmatig zijn wij bezig met verschillende projecten in de regio. U heeft de mogelijkheid om een woning te kopen binnen een project dat is ontworpen door een ontwikkelaar. Benieuwd naar de lopende projecten? Lees snel verder!

BOUQUET TE ZWIJNDRECHT

Onderstaand een kort bericht aansluitend op de informatie van eind december 2017.

De omgevingsvergunningen zijn onherroepelijk met de kanttekening dat er te laat een nauwelijks gemotiveerd bezwaar is ingediend.
Dit bezwaar is door de gemeente Zwijndrecht niet ontvankelijk verklaard en daarmede afgewezen. Wel is het zo, dat de bezwaarmaker nog zes weken de tijd heeft gekregen om te motiveren waarom het bezwaar te laat is ingediend. Wij verwachten echter niet dat hier nog bloed uit vloeit.

Desalniettemin hebben wij onze voorzichtige voorspelling om in februari in verkoop te kunnen gaan, niet kunnen waarmaken.
Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat een aantal van de door ons geraadpleegde onderaannemers nog steeds offertes aanlevert die veroorzaken dat wij naar onze mening geen voor u aantrekkelijke verkoopprijzen kunnen vaststellen. Wij hopen dat dat binnenkort wel het geval zal zijn.Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit niet eerder is dan in de maand april. In ieder geval zullen wij u ruimschoots van tevoren via dit medium daarvan op de hoogte stellen.

Wij dachten er goed aan te doen u van deze laatste stand van zaken op de hoogte te brengen.

 

NIEUWBOUWONTWIKKELINGEN IN RIJSOORD

 

Op dinsdagavond 3 oktober heeft Heilijgers een informatieavond georganiseerd om de plannen te presenteren en om omwonenden en belangstellenden mee te laten denken over de definitieve nieuwe invulling van het voormalige terrein De Jong Tours aan de Rijksstraatweg te Rijsoord.

Ruim 200 bezoekers waren aanwezig en hebben enthousiast gereageerd op het plan en meegedacht over de inrichting van het groen, een speelplek en de architectuur.

Bij de planvorming is rekening gehouden met bouwen in het buitengebied met respect voor het karakter van de omgeving. Het plan sluit landschappelijk en stedenbouwkundig goed aan bij het Waalbos en op de lintbebouwing van de Rijksstraatweg in Rijsoord.

Meer informatie over het project of de actie is beschikbaar via: Facebook of door het sturen van een e-mail aan nieuwbouw@vanspronsenmakelaars.nl.

U kunt ook alvast voor-inschrijven!

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!