In ontwikkeling

Regelmatig zijn wij bezig met verschillende projecten in de regio. U heeft de mogelijkheid om een woning te kopen binnen een project dat is ontworpen door een ontwikkelaar. Benieuwd naar de lopende projecten? Lees snel verder!

BOUQUET TE ZWIJNDRECHT

Bij de start van 2018 stellen wij u nog graag op de hoogte van de laatste stand van zaken en uiteraard onze planning voor dit nieuwe jaar. Hoewel het al weer enige tijd geleden is dat u iets van ons hebt vernomen omdat alles toch weer net iets trager verloopt dan verwacht, zijn er zeker positieve ontwikkelingen te melden.
Zo is, zoals eerder aangegeven, eind juli door ons de omgevingsvergunning aangevraagd. De vergunning voor de basiswoning is inmiddels door de gemeente verleend en ligt nu ter inzage. De verlening van de omgevingsvergunning voor de diverse ruimtevergrotende opties loopt daar iets op achter, maar deze wordt naar verwachting binnenkort verleend en zal vervolgens ook gedurende een periode van 6 weken ter inzage liggen. Overigens staat tegen de afgifte van deze omgevingsvergunningen voor direct betrokken omwonenden de mogelijkheid open om daar bezwaar tegen te maken. Wij gaan ervan uit dat dit niet zal gebeuren, doch begin februari weten wij dat zeker.

Zoals u wellicht uit de pers heeft vernomen, hebben aannemers en onderaannemers het momenteel druk met alle gevolgen van dien voor de bouwkosten. Een herijking van de eerder ontvangen prijsopgaven vinden wij dan ook noodzakelijk. Wij gaan ervan uit dat wij in februari voldoende duidelijkheid hebben over de hoogte van de bouwkosten om de verkoopprijzen definitief te kunnen vaststellen.

Momenteel zijn wij druk bezig met het uitwerken van de verkooptekeningen en het samenstellen van de verkoopbrochure en de contractstukken. Wij verwachten in februari 2018 in verkoop te kunnen gaan. De start van de verkoop zal gepaard gaan met een informatieavond. Wij zullen u minimaal 3 weken hieraan voorafgaand per e-mail op de hoogte stellen van de datum, de locatie, de agenda en de namens ons aanwezige disciplines. Tijdens deze avond wordt u uitgebreid geïnformeerd en ontvangt u de verkoopbrochure en de lijst met de verkoopprijzen van de woningen en de ruimtevergrotende opties. Ook kunt u uiteraard vragen stellen over de woningen, de verkoopprocedure etc.

Omdat het grootste deel van de geïnteresseerden heeft aangegeven een patiovilla met een verdieping te willen kopen, hebben wij besloten om alle patiovilla's standaard met een verdieping uit te voeren. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om voor andere ruimtevergrotende opties te kiezen.

Mede gezien het grote aantal kandidaat kopers lijkt het ons meer dan zinvol om te voorkomen dat er koopovereenkomsten met ontbindende voorwaarden worden aangegaan waarbij het onzeker is of de koop ook daadwerkelijk zal worden geëffectueerd. Het is dan niet ondenkbaar dat de ultieme woning van uw keuze voorwaardelijk is verkocht, terwijl deze later toch weer vrij komt. Dat willen wij zoveel als mogelijk trachten te voorkomen. Daarom is het in aller belang dat de makelaars concrete verkoopgesprekken met u kunnen voeren. Wij adviseren u daarom om ruimschoots van tevoren met de door u beoogde financier(s) te overleggen om uw financiële mogelijkheden in kaart te brengen.De globale planning ziet er als volgt uit:

  • december 2017 zal de laatst benodigde omgevingsvergunning door de gemeente worden verstrekt, deze ligt dan gedurende 6 weken ter inzage; 
  • verkoopinformatieavond in februari 2018;
  • start bouw in het 3e kwartaal 2018 (uiteraard afhankelijk van eventuele bezwaren tegen de verlening van de omgevingsvergunningen);
  • opleveringsprognose: 4e kwartaal 2019.

 

NIEUWBOUWONTWIKKELINGEN IN RIJSOORD

 

Op dinsdagavond 3 oktober heeft Heilijgers een informatieavond georganiseerd om de plannen te presenteren en om omwonenden en belangstellenden mee te laten denken over de definitieve nieuwe invulling van het voormalige terrein De Jong Tours aan de Rijksstraatweg te Rijsoord.

Ruim 200 bezoekers waren aanwezig en hebben enthousiast gereageerd op het plan en meegedacht over de inrichting van het groen, een speelplek en de architectuur.

Bij de planvorming is rekening gehouden met bouwen in het buitengebied met respect voor het karakter van de omgeving. Het plan sluit landschappelijk en stedenbouwkundig goed aan bij het Waalbos en op de lintbebouwing van de Rijksstraatweg in Rijsoord.

Meer informatie over het project of de actie is beschikbaar via: Facebook of door het sturen van een e-mail aan nieuwbouw@vanspronsenmakelaars.nl.

U kunt ook alvast voor-inschrijven!

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!