Nieuwbouw

Barendrecht

Parq Waal

Over dit project

Project


Parq Waal betreft een direct aan de rivier de Waal gelegen plangebied van meer dan 2,5 ha waar maximaal 16 vrijstaande villa's kunnen worden gerealiseerd in een groene, parkachtige setting met veel waterpartijen. Parq Waal is kleinschalig, maar ruim opgezet en biedt waarschijnlijk een van de laatste mogelijkheden om aan de Waal in…

Lees verder

Meer informatie?

Omschrijving

Project


Parq Waal betreft een direct aan de rivier de Waal gelegen plangebied van meer dan 2,5 ha waar maximaal 16 vrijstaande villa's kunnen worden gerealiseerd in een groene, parkachtige setting met veel waterpartijen. Parq Waal is kleinschalig, maar ruim opgezet en biedt waarschijnlijk een van de laatste mogelijkheden om aan de Waal in Barendrecht uw nieuwbouw villa te realiseren.


Alle villa's hebben vanaf hun eigen perceel via het water direct toegang tot de Waal. Zo stap je straks misschien wel vanaf je eigen steiger in jouw sloep om te kunnen genieten van een tochtje op de Waal.


De kavelgrootte varieert van circa 520 tot 1.475 m². Indien je dat wenst, is het ook mogelijk om kavels samen te voegen om zo jouw droomvilla aan het water te realiseren.


Bekijk hier de locatie.


We hebben zeer goed nieuws te melden:


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Wij kunnen dus, nadat 70% van de kavels onherroepelijk is verkocht en mits op dat moment ook aan alle overige opschortende voorwaarden (vergunningen e.d.) is voldaan, de kavels direct notarieel leveren aan diegenen die een kavel toegewezen hebben gekregen.


Civiele aannemer


Zoals al eerder aangekondigd, dient o.a. de engineering en de aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken te zijn afgerond voordat de verkoop van de kavels van start gaat.


De uiteindelijk geselecteerde civiele aannemer sluit namelijk met u als koper van de grond de aannemingsovereenkomst voor het bouw- en woonrijp maken van uw kavel(s). Wij zijn zelf opdrachtgever voor het gehele openbare gebied, dus inclusief de aanleg van de groenvoorzieningen, de bestratingen, de bruggen etc.


Verkoop


Allereerst willen wij even kort ingaan op een aantal mailtjes en telefoontje die wij de afgelopen tijd ontvingen van geïnteresseerden die zich zorgen maken over het feit dat het moment van start verkoop wellicht in hun vakantie valt.


Zoals reeds eerder gemeld, zullen wij u minimaal 4 weken voorafgaand aan start verkoop middels de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte stellen van dit moment. Mocht u dan bijvoorbeeld met vakantie zijn dan is dat geen probleem omdat vanaf het officiële startmoment van de verkoop alle verkoopdocumentatie digitaal beschikbaar is. Ook de inschrijving voor één of meerdere kavels vindt digitaal plaats, dus waar u ook ter wereld verblijft, u hoeft niets te missen en u kunt zich gewoon inschrijven gedurende de verkoopperiode die naar verwachting circa 3 weken zal duren.


Bovenstaande heeft ons wel doen besluiten om de maand december maar even te laten voor wat het is en in het 1e kwartaal 2023 in verkoop te gaan.


Voorlopige globale planning 


Het gezamenlijk verder uitwerken met partijen zoals de civiele aannemer, het waterschap, de gemeente Barendrecht en de nutsbedrijven duurt iets langer dan in eerste instantie door ons was ingeschat. Achteraf is gebleken dat wij iets te optimistisch waren.


Dit neemt niet weg dat wij er samen met voornoemde partijen alles aan doen om zo spoedig mogelijk een en ander af te ronden teneinde in verkoop te kunnen.


De globale planning luidt nu als volgt:  • 4e kwartaal 2022: afronding engineering van het bouw- en woonrijp maken voor zowel het openbaar gebied als voor de individuele kavels;

  • 1e kwartaal 2023: lancering projectwebsite;

  • 1e kwartaal 2023 : start verkoop (4 weken voorafgaand aan dit moment informeren wij u over de exacte datum);

  • sluiting inschrijvingstermijn: 3 weken na officiële start verkoop;

  • circa 4 weken na start verkoop: toewijzing kavels;

  • circa 5 tot 6 weken na start verkoop: ondertekening overeenkomsten;

  • circa 3 maanden na start verkoop of zoveel eerder als mogelijk mits aan alle opschortende voorwaarden is voldaan: notarieel transport kavels;

  • start sloop/bouwrijp maken: zodra de civiele aannemer zijn voorbereidingen, die worden opgestart direct nadat aan de kopers is gemeld dat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan, in voldoende mate heeft afgerond.


 Aangezien zich wekelijks nieuwe geïnteresseerden melden, dachten wij er goed aan te doen onderstaand een korte samenvatting te geven van de meest relevante informatie die in voorgaande nieuwsbrieven is verstrekt, zodat iedereen, ongeacht het moment van aanmelding, over dezelfde informatie beschikt.


Verkoopinformatiebijeenkomst


Ervan uitgaande dat de RIVM-richtlijnen het toelaten, zullen wij een of meerdere verkoopinformatiebijeenkomsten houden, uiteraard zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen.


Verkoopprocedure en toewijzing kavels


Vanaf het moment dat de verkoop officieel is gestart, kunt u de verkoopdocumentatie afhalen bij de makelaars. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, maar dit geniet uiteraard wel de voorkeur. Op dat moment zullen ook de definitieve verkoopprijzen bekend zijn. Zoals hierboven reeds aangegeven, zullen wij u tijdig per e-mail op de hoogte stellen van het moment van start verkoop.
Voor de geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn om de verkoopdocumentatie af te halen bij de makelaars, bestaat er t.z.t. de mogelijkheid om de verkoopdocumentatie te downloaden via de projectwebsite.


Nadat u de verkoopdocumentatie heeft bestudeerd, bent u tot 3 weken na start verkoop in de gelegenheid om uw keuze voor een of meerdere kavels kenbaar te maken via het digitale inschrijfformulier op onze projectwebsite. Na het sluiten van de inschrijfperiode zal de toewijzing van de kavels plaatsvinden op basis van een aantal criteria, zoals het wel of niet hebben van voorbehouden, inkomenstoets, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier en uw kavelvoorkeur(en). Indien er meerdere inschrijvingen voor dezelfde kavel zijn, wordt de kavel toegewezen aan de best passende kandidaat. De toewijzing van de kavels zal plaatsvinden via het digitale selectiemodel van Nieuwbouw Nederland. Na toewijzing van een kavel ontvangt u een uitnodiging om een afspraak te maken met een van de makelaars voor het doornemen en ondertekenen van de koopovereenkomst voor de grond en de aannemingsovereenkomst voor het bouw- en woonrijp maken van uw kavel(s).


Een aantal van u heeft ons benaderd met vragen over de mogelijkheid van het nemen van een (betaalde) optie etc. Wij zullen te zijner tijd alle geïnteresseerden gelijktijdig informeren over het moment van start verkoop, zodat een ieder gelijke kansen heeft om de kavel van zijn of haar dromen te verwerven.


Notariskantoor


Inmiddels hebben wij een Rotterdams notariskantoor gecontracteerd dat de notariële afhandeling van het gehele project namens ons zal begeleiden.


Verkaveling


Middels de link https://we.tl/t-vmk4oBbpyU kunt u ter informatie de meest recente verkaveling met kavelnummers, voorlopige maatvoering en oppervlakten downloaden.


Indicatieve verkoopprijzen


Ondanks het feit dat wij nog niet alle kosten inzichtelijk hebben, dachten wij er goed aan te doen u alvast de indicatieve vrij op naam prijzen per m2 bouwrijpe grond te geven.


•             kavelnummers 1 t/m 4: € 700,-- tot € 800,-- per m2 v.o.n.


•             kavelnummers 5 t/m 8: € 800,-- tot € 900,-- per m2 v.o.n.


•             kavelnummers 9 t/m 16: € 900,-- tot € 1.000,-- per m2 v.o.n.


De definitieve kavelprijzen zullen per kavel afzonderlijk worden vastgesteld. De ligging en de grootte van de kavel zullen o.a. bepalend zijn voor het vaststellen van de individuele kavelprijs.


Middels de link https://we.tl/t-IlBdTewEeM kunt u de volgende documenten downloaden:


•             Beeldkwaliteitsplan


•             Toelichting bestemmingsplan


•             Regels bestemmingsplan


•             Verbeelding bestemmingsplan


Velen van u hebben ons de vraag gesteld of uw droomvilla wel op de kavel past. Onderstaand gaan wij daarom even kort in op deze vraag.


In het document ‘Regels bestemmingsplan’ op pagina 16 t/m 34 staat onder artikel 6.2.1 lid G omschreven wat de inhoud (m3’s) van de villa’s (hoofdgebouw) mag zijn in relatie tot de grootte van het bouwperceel. Daarnaast kunt u uiteraard nog bijbehorende bouwwerken, kelders, botenhuizen etc. realiseren. Er is dus meer mogelijk dan u wellicht denkt. Wij komen op een later moment nog met een aantal voorbeelden die aangeven wat de mogelijkheden zijn.


Tip financiering


Het is raadzaam om u alvast te verdiepen in jouw financieringsmogelijkheden. Een overeenkomst ontbinden op grond van het niet verkrijgen van een financiering is voor niemand prettig. Het is daarom van belang dat je onderzoekt wat je kunt lenen op basis van jouw inkomen en (eventueel) jouw eigen vermogen. Uiteraard staat het jou volomen vrij zelf te besluiten waar je jouw financiële mogelijkheden in kaart laat brengen, danwel waar je jouw financiering afsluit. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze collega's van Huis & Hypotheek te weten Erik-Jan en Rob Bosselaar, te bereiken op hendrikidoambacht@huis-hypotheek.nl of via 078-2200002.


Inmiddels heeft de eerste bank al aangegeven dat het geen enkel probleem is om een vrije kavel te financieren zonder dat je in het bezicht bent van een omgevingsvergunning.


Makelaars


De geselecteerde makelaars, te weten Ooms Makelaars Barendrecht en Van Spronsen Makelaars, zijn inmiddels uitgebreid over het project geïnformeerd en zullen vanaf heden jouw eerste aanspreekpunt zijn voor vragen over het project. 


 


 


 

Kenmerken

Woningtypes
16 Bouwkavels
Start verkoop:
2023
Opdrachtgever:
Van Pelt Ontwikkelt
Parq Waal, Barendrecht

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!