In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Van Spronsen Makelaars B.V. omgaat met uw gegevens.


Welke gegevens worden door Van Spronsen Makelaars B.V.vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw bedrijfsonroerendgoed of woning
Wanneer u Van Spronsen Makelaars B.V. inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw bedrijfsonroerendgoed of woning, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van uw bedrijfsonroerendgoed of woning en de periode dat uw bedrijfsonroerendgoed of woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van uw bedrijfsonroerendgoed of woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • foto’s en video’s van uw bedrijfsonroerendgoed of woning
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer uw bedrijfsonroerendgoed of woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u ons verstrekt

U bent op zoek naar bedrijfsonroerendgoed of een woning
Wanneer u een Van Spronsen Makelaars B.V. inschakelt bij de aankoop of huur van een bedrijfsonroerendgoed of woning, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige bedrijfsonroerendgoed of woning zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een bedrijfsonroerendgoed of woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

U koopt of huurt bedrijfsonroerendgoed of een woning van iemand die gebruik maakt van Van Spronsen Makelaars B.V.
Wanneer u bedrijfsonroerendgoed of een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Van Spronsen Makelaars B.V., dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over uw bedrijfsonroerendgoed of woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van uw bedrijfsonroerendgoed of woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude bedrijfsonroerendgoed of woning zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt Van Spronsen Makelaars B.V. deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw bedrijfsonroerendgoed of een woning of u bent op zoek naar een andere bedrijfsonroerendgoed of een andere woning
Van Spronsen Makelaars B.V. gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw bedrijfsonroerendgoed of woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw bedrijfsonroerendgoed of woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw Van Spronsen Makelaars B.V. zijn dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Van Spronsen Makelaars B.V.

U koopt of huurt een bedrijfsonroerendgoed of woning van iemand die gebruik maakt van Van Spronsen Makelaars B.V.
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Van Spronsen Makelaars B.V. zijn dienstverlening kan verbeteren

NVM-uitwisselingssysteem
De systemen van Van Spronsen Makelaars B.V. zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle bedrijfsonroerendgoed of woningen en andere onroerende zaken die bij Van Spronsen Makelaars B.V. en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over de NVM
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over bedrijfsonroerendgoed of woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?
De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over uw bedrijfsonroerendgoed of woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens
NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar uw bedrijfsonroerendgoed of woningmarkt
 • universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en bedrijfsonroerendgoed of woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging en bewaartermijn
Van Spronsen Makelaars B.V. en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien de NVM geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan Van Spronsen Makelaars B.V. onder vermelding van uw naam en adres. Van Spronsen Makelaars B.V. zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Van Spronsen Makelaars B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Privacy verklaring NVM
De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM heeft voor al zijn leden een uitvoerig document opgesteld waarin in detail is opgenomen wat er met uw gegevens gebeurt en waar deze voor gebruikt worden. De bovenstaande tekst is hier een afgeleide van, indien u de volledige verklaring van de NVM wenst in te zien dan kunt u dat via deze link doen.

Vragen?
Van Spronsen Makelaars B.V. en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.